intro
love

Welcome To EsMer Marble

Lütfen Dil Seçiniz / Choose Your Language

Türkçe | English| Arabic
 • HAKKIMIZDA

   

  Değerli Ziyaretçimiz;

   

  1969 yılında Onyx Maden Ocağı ile madencilik sektörüne giren aile firmamız, ürün çeşitliliğine yenilerini eklemek amacıyla ilerleyen yıllarda Eskişehir’de Salome Mermer Ocağı, Bilecik’te Bej Mermer Ocağı ve Muğla Kavaklıdere’de Beyaz Mermer Ocağı’nı faaliyete geçirmiştir.

   

  1996 yılında ise kendi ocaklarından çıkarılan ürünleri yüksek kalite standartlarında işleyebilmek amacıyla EsMer Mermer A.Ş adı altında fabrika yatırımımız gerçekleştirilmiştir.

   

  EsMer Mermer’in kuruluşunun altında yatan ana fikir; müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve kendimiz için bir değer yaratmaktı. Kuruluşumuzdan itibaren sürekli olarak teknolojik yatırımlar gerçekleştirdik. İnovatif düşüncelerle makine parkımızı sürekli geliştirdik ve 9.000 m2 kapalı, 23.000 m2 toplam alan üzerine kurulu tesisimizde otuzdan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma haline geldik.

   

  Yapılan yatırımlar sonucu; EsMer Mermer A.Ş olarak,üretim hatlarımızda,1 cm kalınlığında mermer fayanslar,çeşitli kalınlıklarda mermer plakalar ve istenilen her ebat ve kalınlıkta hazırlanabilen ebatlı mermer ürünleri üretebilmekteyiz.

   

  Günümüzde; şirket yönetiminde 3. jenerasyon bayrağı devralmıştır. Yarım asıra yaklaşan madencilik geçmişi olan firmamızın değişmeyen tek bir ana hedefi vardır:

   

  Müşteri Memnuniyetini En Üst Düzeyde Tutmak.

   

  Bunun ise ancak;güvenilir iş ahlakı, tam zamanında teslimat ve yüksek kalite standartları ile olabileceğinin bilincindeyiz.

   

  Son olarak ürün yelpazemize; mozaik, patlatılmış mermer çeşitleri ve tamburlanmış peyzaj ürünleri ekleyerek mermeri sanata dönüştürmeyi hedefledik.

   

  Umarız, siz de firmamızı ve ürünlerimizi tercih eder, sizlere en iyi hizmeti sağlayabilmemiz adına bize bir şans verirsiniz.

   

  Geleceğin firmalarımıza ve bizlere aydınlık, güzel günler getirmesi dileklerimizle …     

   

   

  ABOUT US

   

 • VİZYON

  •Sürekli gelişim göstererek müşterilerini ve çalışanlarını her zaman memnun eden ve yüzünü güldüren lider bir doğaltaş firması olmayı amaçlıyoruz.

   

  •Kaliteli ürünlerimizle tercih edildiğimiz projelere değer katmak, işbirliği yaptığımız değerli meslektaşlarımızın kaliteli ürünlere makul fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak istiyoruz.

   

  •Sınıfımızın en iyi hizmetini sağlarken müşterilerimizle güçlü ortaklıklar kurmak istiyoruz.

   

  •Sonuç olarak; uluslararası doğaltaş piyasasında referans gösterilecek bir seviyeye ulaşacağız

 • MİSYON

  Dünya üzerinde yer alan mermer kaynaklarının büyük bir çoğunluğuna sahip olan ülkemizde bu kaynakların en iyi şekilde işlenmesi gerektiğine inanıyoruz.Bu sebeple; görevimiz, katma değeri yüksek, müşteri memnuniyeti sağlayan ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

   

  İnovasyon İlkesi doğrultusunda sektörümüzde önemli yatırımlar yaparak öncü olmak, kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve çevreye saygılı bir işletme olarak faaliyetlerimizi sürdürmek, başlıca görevlerimizdendir.

 • ETİK DEĞERLERİMİZ

  Çalışma Kültürü:

  EsMer Mermer A.Ş; mal ve hizmet aldığı firmalara iş ortağı gibi yaklaşır, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermez ve yapılan anlaşmalara sadık kalır.

  İş yapma anlayışında ‘doğruluk’ ilkesi vazgeçilmezdir. Çalışanlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve toplumla olan ilişkilerimiz açıklık ve dürüstlük temelinde sürdürülür.

  Yasalara ve etik kurallara bağlılığını gereği olan yükümlülükleri her koşulda yerine getirir.

  Müşteri odaklı faaliyet göstermek, EsMer kültürünün önemli bir parçasıdır. EsMer Mermer A.Ş, sahip olduğu müşteri bağlılığının; müşteri ihtiyaçlarına cevap verme yönündeki azminden, etik kurallara bağlılığından ve sunduğu kalitenin ürün ve hizmetlerden kaynakladığına inanır.

   

   

  İş ilişkileri, Tarafsızlık:

  EsMer Mermer A.Ş ;

  •Çalışanları/müşterileri/tedarikçileri/ortakları/hissedarları ve toplumla olan ilişkilerinde saygılı davranışa önem verir. İlişkide olduğu tüm bireylere hak ettikleri onurlu davranışı gösterir.
  •Tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur.
  •Çalışanlarının çeşitliliğine önem verir, her bir bireyin kişisel özelliklerine, kişiliğine saygı gösterir ve bu davranışın tüm •çalışanlarca benimsenerek uygulanmasını sağlar.
  •Çalışanlarının önerilerini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür.


  Müşteri Memnuniyeti

  EsMer Mermer A.Ş ;

  •Kendisinden kaynaklanan her türlü ürün sorununu hızla giderir, bu konuda ulaşılabilirdir ve müşteri mağduriyetini önler.
  •Ürün kalitesini tüketici beklentisinin de ötesine taşımaya çalışır.
  •Müşteri memnuniyetini öngören küresel ve yerel anlayış ile hizmet veren bir yapıyı oluşturmaya odaklıdır.

   

  Ürün ve Hizmet Kalitesi:

  EsMer Mermer A.Ş ;

  •Ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam bir uyum içerisinde, kurumsal kimliği ile hızlı ve sağlıklı büyüme hedefini gerçekleştirmek için çaba gösterir.
  •Uluslararası kalite standartlarına göre faaliyetlerini yürütür, sahip olduğu kalite belgelerine tüm çalışanları ile birlikte sahip çıkar.
  •Müşteri ve tüketicilerine zarar verecek ve/veya onları yanıltacak ürün veya hizmet sunmaz.


  Çalışan Hakları ve İş güvenliği

  EsMer Mermer A.Ş ;

  •Ürünlerinin üretim sürecinde işçi sağlığı ve iş güvenliği disiplinine mutlak anlamda özen gösterir.
  •İş hedefleri ve şirketin rekabet gücünün yanı sıra, çalışanlarının kişisel gelişimini önemser ve bu yönde adımlar atar.
  •Çalışanlarına dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven, sorumluluk gibi değerlerin hakim olduğu, her çalışanın kendini ifade edebileceği ve geliştirebileceği verimli ve mutlu bir çalışma ortamı sunmak için gayret eder.
  •Çalışanlarının gönüllü katılım esasına dayalı sosyal faaliyetlerde bulunmalarını destekler.
  •İş sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü teçhizat ve prosedür ile önlemler alır.


  Çevre Duyarlılığı

  Esmer Mermer A.Ş ;

  •Çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir.
  •Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfı engeller.
  •Üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları ve her türlü kirliliği kontrol altında tutar; bu konuda belirlenmiş standartlara ve mevzuata uygun hareket eder.
  •Geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme imkanlarını araştırır ve işletmelerinde bu kazanımlardan yararlanır.

   

 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

   

  EsMer Mermer A.Ş olarak başarının ancak yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığı ile sağlanabileceğini biliyoruz.

  Bu nedenle müşterilerimizin ilk tercihi olabilmek için kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

   

  Bu doğrultuda EsMer Mermer A.Ş;


  • Müşterilerinin sorunlarıyla ilgilenir,çözüm için gerekli desteği verir.
  • Bilgilerin net ve anlaşılır olmasına özen gösterir.
  • Müşterilerine tutabileceği sözler verir.
  • Tüm süreçlerde ulaşılabilirdir,müşterilerinin mağduriyetlerini mümkün oldukça önler.
  • Ürün kalitesini, müşteri beklentisinin de ötesine taşımaya çalışır.

 • SOSYAL SORUMLULUK

   Dünyamızın bize sunduğu kaynakları verimli kullanmak işletmemizin öngörülülük ilkesinin gereğiyken,aynı zamanda bizlerin insanlık görevidir.Bu yüzden; bu sınırlı kaynakları kullanırken özenli davranmayı bir borç bilir ve dünyaya, çevreye, insanlığa ve gelecek nesillere duyduğumuz saygının yansıması olarak görürüz.

   

  Çevreye duyarlı üretim ilkesine bağlılığımız gereği, EsMer, fabrikasında mevcut su arıtma ve filtre pres sistemleriyle geri dönüşüm yapmakta ve yıllık ortalama 250.000 m3 su tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca, madenlerinin çevrelerinde ve çeşitli arazilerde ağaçlandırma çalışmalarına destek vermektedir.

   

  EsMer Mermer olarak; çocuklar,yaşlılar,yardıma muhtaç kadınlar ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarına olumlu katkı yapmayı amaçlayan projelere destek vermeyi de bir borç biliriz.